História školy

 

 

 

 

 

 

    Škola v Belej nad Cirochou má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1848 ako rímskokatolícka škola.

V roku 1911 bola postavená nová budova Rímskokatolíckej žudovej školy v Belej nad Cirochou, a to z prostriedkov cirkevnej obce.

 

       Po druhej svetovej vojne prestala by škola cirkevnou a výchovno-vzdelávací proces bol pod patronátom štátu. Škola niesla názov národná škola.                                                                          

  V roku 1967 bola odovzdaná do užívania nová budova školy, ktorá sa skladá zo šiestich pavilónov. Do roku 1976 to bola základná deväročná škola a od roku 1976 základná škola.

       V roku 2002 sa škola stala právnou subjektivitou spolu s materskou školou a s názvom „Základná škola s materskou školou Belá nad Cirochou“.

       01.09.2004  naša škola sa zaradila do siete cirkevných škôl, keď prešla pod nového zriaďovateža: Rímskokatolícky arcibiskupský úrad Košice. Od tohto dňa už nesie názov:

Cirkevná základná škola s materskou školou

sv. Petra a Pavla

Belá nad Cirochou

 

 

 

 

 

 

 

 


Š šš