Učitelia  

 

 

 

 

 + ZOZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

 

 Riaditeľ školy:      Draganová Alžbeta, Mgr. (F, CH)

 Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Petrová Eva, Mgr. (NV)

 Zástupca riaditeľa pre MŠ: Valková Lucia PaedDr. (1.st.ZŠ+MŠ)

 Výchovný poradca:  Ľoncová Otília, PaedDr. (SJ, HV)

Učitelia ZŠ:

Dunajová Daniela,Ing. (prírodopis)

Gavronová Mária, Mgr.    (1.st. ZŠ )

Gnipová Lucia, Mgr. (matematika)

Gulovičová Zuzana, Mgr. (dejepis, náuka o spoločnosti)

Halajčík Aurel,Mgr. (náboženstvo)

Harničárová Antónia, Mgr. (1.stupeň ZŠ)

Harničár Peter, Mgr. (1.stupeň ZŠ)

Hašuľová Iveta (vychovávateľka v ŠKD) zastupuje:                 Zuzana Čopiková

Hreha Ladislav, Mgr. (telesná výchova)

Hudák Ján, Mgr. (náboženstvo)

Karľová Darina, Mgr. (1.stupeň ZŠ)

Komarová Andrea, Mgr. (anglický jazyk)

Kovaľová Martina, PaedDr. (anglický jazyk)

Mitrová Adela, Mgr.  (1.stupeň ZŠ)           zastupuje:                      Mgr. Alena Smetanová

Pacolová Ingrid  (nemecký jazyk – materská dovolenka)                        zastupuje:                          Mgr. B. Kohutová

Pohlová Natália, Mgr. (1.stupeň ZŠ – materská dovolenka) zastupuje:  Mgr. H. Haburajová

Pristášová Mária, Mgr. (slovenský jazyk)

Rusnak Peter(bohoslovec) (náboženstvo)

Šalachová Danuša, Mgr.. (telesná výchova)

Šestáková Martina,Ing. (matematika, fyzika)

Škutková Slávka, Mgr. (1.stupeň ZŠ)

Špitaliková Zuzana, Mgr. (anglický jazyk)

Štutika Marek, PaedDr. (zemepis, informatika)

Zakuťanská Slávka, Mgr. (1.stupeň ZŠ)

FOTO š.r.: 2006/07, archív: 2005/06klik8 , 2004/05klik8, 2002/03klik8

- Učitelia MŠ:

Bednárová Renáta, Mgr.

Bilíková Monika

Gezaničová Silvia

Haburajová Eva

Ferková Ľudmila

Michala Zgaburová, Mgr.

 

 + Nepedagogickí zamestnanci:

Buriková Jarmila, vedúca kuchyne

Čiraková Mária, kuchárka

Haburajová Anna, kuchárka

Gnipová Mária, upratovačka ZŠ

Hviždáková Margita, upratovačka MŠ

Karľová Gabriela, ekonómka

Krešila Jozef, školník

Krešilová Mária, upratovačka ZŠ

Lojanová Monika, upratovačka ZŠ

Valalská Mária, kuchárka

Škutková Ľudmila, upratovačka ZŠ

Štutiková Emília, upratovačka MŠ

 

 

 

 

 


© šš