logoskoly1

 

  Základná škola s materskou školou 
Belá nad Cirochou logoCZS

 

historiaskoly1

ucitelia1

fotogaleria1

odkazy1

uspechy1

kontakt1

 

noviny

Školský časopis

 

 

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007

 

 

Pod úpätím Vihorlatských vrchov, v údolí pod Sninským kameňom, sa nachádza jedna z najväčších obcí v okrese Snina. V jej názve je aj rieka pretekajúca cez ňu – volá sa

Belá nad Cirochou.

mapabela1

Školu tvorí komplex šiestich budov ZŠ a veľká budova MŠ. Jej rozľahlý areál dopĺňa veľké futbalové ihrisko, dva tenisové kurty a detské ihrisko.

skolaf1

 Školu navštevuje 361  žiakov v 18 triedach. Pracuje tu 33 pedagogických a 12 nepedagogických pracovníkov.

image016  image018

Počítačová miestnosť                              Nová jazyková učebňa              

 image020  image022

 Trieda vybavená interaktívnou tabuľou        Školská kaplnka          

 

 

 

 

 

 

 


© šš